+ h e a r m e +

Monday, October 19, 2009

+ Doa Solat Istikharah +"YA ALLAH, SESUNGGUHNYA AKU MENGHARAP DAPAT MEMILIH SESUATUNYA
KAU YANG MENTAQDIRKAN SESUATU DAN TIADALAH AKU DAPAT MENTAQDIRKANNYA
DAN ENGKAULAH MAHA MENGETAHUI DAN ADALAH AKU TIDAK MENGETAHUI, DAN
ENGKAULAH MAHA MENGETAHUI SEGALA YANG GHAIB-GHAIB.

YA ALLAH, JIKA ADALAH MENURUT PENDAPATMU, PEKERJAAN INI (SESUATU
YANG HENDAK DILAKUKAN) KEBAIKAN BAGIKU UNTUK AGAMAKU, DAN KEHIDUPANKU
DAN BERAKIBAT YANG BAIK PADA PEKERJAAN KU INI, MAKA TAQDIRKANLAH DIA
BAGIKU DAN KEMUDIAN BERILAH KEBERKATAN DIA BAGIKU, DAN JIKA MENURUT
PENGETAHUANMU, BAHWA PEKERJAAN INI KEBURUKAN BAGIKU PADA AGAMA KU,
KEHIDUPANKU DAN MEMBURUKKAN AKIBATNYA, MAKA (MOHONLAH AKU) AGAR
ENGKAU JAUHKAN DIA DARIPADAKU, DAN KURNIAKANLAH BAGIKU HANYA KEBAIKAN,
DI MANA SAJA BERADA DAN KEMUDIAN REDHAILAH DENGANNYA BAGIKU."

semoga ianya memberi manfaat kepada pembaca sekalian.....:)

No comments: