+ h e a r m e +

Sunday, August 16, 2009

+ amar makruf nahi mungkar +

1. KEWAJIPAN AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

· Umat islam dituntut untuk berdakwah mengukut kemampuan masing-masing

· Amar makruf nahi mungkar boleh menjauhkan perkara keji dari berlaku dalam masyarakat

· Nasihat dan tegur menegur merupakan salah satu cara untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar

· Manuisa sering lalai dengan perkara wajib dan untuk menjauhi perkara yang ditegah berikutan dari pengaruh dan persekitaran atau budaya luar.2. SIFAT PENDAKWAH

i. Berilmu
ii. Beramal dengan ilmu
iii. Berakhlak mulia3. GARIS PANDUAN DALAM AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

· Dengan cara hikmah :

§ Iaitu dengan menggunakan dalil yang jelas, kuat dan tegas kepada mereka yang berjiwa kuat yang memerlukan kebenaran

· Mauizah hasanah ( nasihat yang baik )

· Berbincang dengan cara yang baik4. CARA AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR YANG DILAKUKAN OLEH RASULULLAH

· Memilih masa dan tempat yang sesuai untuk memberi nasihat

· Berdakwah secara diplomasi

· Meninggalkan perkara yang tidak memudharatkan untuk kemaslahatan yang lebih besar

· Memberi hidayat kepada mereka yang baru berjinak-jinak dengan agama islam

· Melembutkan hati dengan kata-kata, perbuatan dan muamalah

· Memberi kemaafan dalam keadaan yang mungkin boleh menuntut bela / balas dendam

· Meceritakan sesuatu berdasarkan kisah umat terdahulu sebagai iktibar5. FAEDAH / HIKMAH MENGAMALKAN AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR

· Dapat menegakkan hukum Allah serta syariat islam

· Mengatasi kemungkaran dan gejala sosial dalam masyarakat

· Pembangunan negara berjalan lancar

· Ekonomi bertambah baik dan meningkat

· Dapat memelihara harta, maruah, keturunan dan hak-hak individu

No comments: