+ h e a r m e +

Sunday, August 23, 2009

+ tujuan akhidah Islam +

Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus dipegang teguh,
iaitu :

1. Untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata. Kerana Dia adalah
pencipta yang tidak ada sekutu bagiNya, maka tujuan dari ibadah haruslah
diperuntukkan hanya kepadaNya.

2. Membebaskan akal dan fikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya
hati dari akidah. Kerana orang yang hatinya kosong dari akidah ini,
adakalanya kosong hatinya dari setiap akidah.

3. Ketenangan jiwa dan fikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang
dalam fikiran. Kerana akidah ini akan menghubungkan orang mukmin dengan
Penciptanya lalu rela bahawa Dia sebagai Tuhan yang mengatur, Hakim yang
membuat tasyri'. Oleh kerana itu hatinya menerima takdir-Nya, dadanya lapang
untuk menyerah lalu tidak mencari pengganti yang lain.

4. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada
Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Kerana diantara dasar akidah ini
adalah mengimani para Rasul, dengan mengikuti jalan mereka yang lurus dalam
tujuan dan perbuatan.

5. Bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan
kesempatan beramal baik, kecuali digunakannya dengan mengharap pahala. Serta
tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dari siksa.
Kerana di antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan
terhadap seluruh perbuatan.

"Dan masing-masing orang memperoleh darjat-darjat (sesuai) dengan yang
dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." (QS.
Al An'am : 132).

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam juga mengimbau untuk tujuan ini
dalam sabdanya :

"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah
daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing terdapat kebaikan.
Bersemangatlah terhadap sesuatu yang berguna bagimu serta mohonlah
pertolongan dari Allah dan janganlah lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu,
maka jaganlah engkau katakan : seandainya aku kerjakan begini dan begitu.
Akan tetapi katakanlah : itu takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki dia
lakukan. Sesungguhnya mengada-ada itu membuka perbuatan setan." ( HR.
Muslim)

6. Menciptakan umat yang kuat yang mengerahkan segala yang mahal maupun yang
murah untuk menegakkan agamanya serta memperkuat tiang penyanggahnya tanpa
peduli apa yang akan terjadi untuk menempuh jalan itu.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman
kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka
berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah
orang -rang yang benar." (QS. Al Hujurat : 15),

7- Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu
maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal baik, baik lelaki maupun wanita dalam
keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepadanya
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka
dengan pahala yang paling baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An
Nahl 97)

No comments: