+ h e a r m e +

Saturday, August 8, 2009

+ pengganas vs pembangunan +

Pengganasan sentiasa disalahertikan, dipropagandakan dan segala macam bagi menjatuhkan individu atau kumpulan yang mempuyai motif dan perjuangan politik tertentu. Sebenarnya istilah pengganas adalah amat konotasi dan subjektif. Ia adalah satu falsafah yang sukar diungkap hanya dengan kata-kata dan perkataan bertulis. Menurut seorang ahli strategis, Walter Laquer, pengganasan adalah berpunca daripada segolongan minoriti yang dipinggirkan dan disisih daripada pentadbiran negara. Hal ini secara langsung telah menyebabkan golongan minoriti ini bertindak menyuarakan hak mereka. Namun, apabila hak yang disuarakan itu dipandang enteng oleh pihak kerajaan maka golongan ini mula bertindak secara revolusioner dengan melakukan pemberontakkan secara kecil-kecilan. Apabila mereka telah berjaya mendudukki satu kawasan yang mana kebiasaannya adalah kampung atau daerah mereka sendiri. Maka setelah mereka akan cuba mendapatkan satu kekuasaan politik yang lebih besar. Apabila golongan minoriti ini melancarkan revolusioner, inilah yang dipanggil pengganas. Akan tetapi pengganasan ini dikenali sebagai bentuk pengganasan tradisional dan tidak sama dengan pengganas pasca moden. Bagi memberi pemahaman bagaimana pengganas muncul saya suruti sedikit mengenai perebakkan Jemaah Islamiah yang hanya bertitik tolak daripada individu kemudia menjadi satu rangkaian antarabangsa. Sekitar tahun 1969, dua orang lelaki, Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar, memulakan operasi untuk pergerakan Daul Islam. Darul Islam telah hampir dimusnahkan yang berbalik pada 1950an selepas ahli tergolong kepada golongan itu memulakan sebuah pemberontakan dalam usaha untuk mewujudkan negeri Islam di Asia Tenggara.Bashir dan kawannya menciptakan kelengkapan radio cetak rompak untuk berkhutbah kepada yang miskin dan yang ditindas di Indonesia. Bashir mewujudkan sekolah asrama di Jawa. Moto sekolah ini adalah, "Kematian dalam cara Allah adalah cita-cita kita yang tertinggi." Bashir dan Sungkar keduanya telah dipenjarakan oleh diktator Indonesia kerajaan Suharto sebagai sebahagian dari tindakan keras pada kumpulan radikal seperti Komando Jihad, dimana kedua orang adalah ahli. Mereka menghabiskan masa beberapa tahun sekitar jangka masa itu. Bashir dan pengikut-pengikutnya melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1982. Dia mula merekrut pengikut-pengikut dari Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kumpulan itu secara rasmi menamakan diri mereka Jemaah Islamiyah sekitar waktu itu. Pada pertengahan dan akhir tahun 1980-an, ramai ahli JI, termasuk Sungkar dan Hambali menyertai golongan Mujahidin di Afghanistan bagi menentang pencerobohan Soviet ke atas Afghanistan. Mereka disertai oleh kumpulan-kumpulan Muslim seluruh dunia. Maka jelas bahawa pengganas ini muncul daripada mereka yang tertindas dan tersisih. Ini kerana mereka ini akan mudah terpengaruh dengan apa yang cuba memperjuangkan nasib mereka.Sebenarnya, pengganasan bukanlah sesuatu yang baik, ia akan menghancurkan keamanan dan kesejahteraan. Bukan memperbaiki sistem tetapi meruntuhkan sistem. Bagi melakukan polisi "counter terrorist", kerajaan atau pihak berkuasa tidak boleh mengunakan aspek kekerasan tetapi sebaliknya mengunakan aspek pembagunan ekonomi dan sosial. Jika kaedah untuk memerangi pengganas dengan mengunakan militan dan persenjataan, ia bukan sahaja memakan masa yang lama malah akan menyemai benih-benih pemberontakkan yang lebih banyak. Cuba lihat sahaja di Iraq, pengganasan dan pemberontakkan sentiasa berlaku walhal tentera bersekutu telah menawan negara itu untuk beberapa tahun. Ini kerana Amerika tidak melaksanakan pembangunan ke atas negara Iraq dan telah menyebabkan rakyatnya semakin daif dan hidup menderita. Tentangan ini walaupun kecil tetapi mendatangkan impak yang besar. Ia adalah serangan yang berbentuk "brush on fire". Teknik ini digunakan oleh British sewaktu menyerang PKM di Malaya semasa darurat. Teknik inilah yang juga yang digunakan oleh pejuang Iraq untuk menghalau keluar tentera Amerika daripada bumi Arab. Lebih-lebih lagi dengan kewujudan pengganas pasca moden. Negara-negara kaya seperti Amerika dan British perlu peka dengan keperluan mereka. Jangan terlampau mendominasi kumpulan yang tertindas kerana ia seolah-olah menyemai benih-benih pengganas. Keadaan ini bertambah teruk kerana wujudnya pengganas pasca moden.Pengganasa jenis ini amatlah mustahil untuk dihapuskan. Lihat sahaja bagaimana Al-Qaeda sehingga ke hari ini belum lagi dapat dikesan inikan pula untuk dihapuskan. Malah mereka ini juga mempunyai doktrin yang lebih kental sehingga sanggup mengorbankan nyawa. Ini kerana kebanyakkan mereka mengunakan motif agama dalam melancarkan serangan. Ia seolah-olah memberi satu super power kepada pejuang-pejuang ini. Dalam pada itu juga, pergerakkan mereka juga adalah sukar dikeasan sama sekali. Ini kerana, kumpulan ini bergerak didalam bentuk sel yang lebih kecil. Akan tetapi kebanyakkan mereka mempunyai rangkaian di seluruh dunia. Hal inilah yang menyukarkan lagi untuk membasmi pengganasan pasaca moden. Malah dasar counter terrorist yang dilancarkan oleh Bush selepas 9/11 pastinya tidak akan berjaya. Ini kerana teknik kekerasan tidak akan berjaya membawa kumpulan ini ke arah pendamaian apatah lagi untuk membawa mereka ke The Hague pasti akan sukar.

No comments: