+ h e a r m e +

Monday, August 17, 2009

+ kebolehpasaran pelajar +

Era globalisasi pada masa kini menyaksikan persaingan sengit antara graduan merebut tempat dalam pasaran kerja yang diingini. Selain ilmu pengetahuan yang diperolehi dalam bilik kuliah, peluang kerja semakin terbatas jika seseorang graduan itu tidak melengkapkan diri mereka dengan kemahiran-kemahiran lain. Kekurangan kebolehpasaran graduan boleh menjadi sebab mengapa kadar pengangguran kini semakin meningkat.

Selain itu, ledakan teknologi maklumat juga menghambat graduan mengejar pelbagai ilmu tambahan selain dari sekeping ijazah bagi menembus tirai penghadang bagi membolehkan mereka diterima bekerja. Kebolehpasaran atau marketability perlu sebagai persediaan kepada mereka dalam menempuh alam pekerjaan yang mencabar.

Kebolehpasaran atau marketability merupakan kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh para graduan yang membuatkan bakal majikan berminat menawarkan pekerjaan kepada mereka. Mereka perlu memiliki pelbagai kemahiran tambahan dalam merebut jawatan yang mereka ingini.

No comments: